Disclaimer


De besloten vennootschap Walco BV heeft deze website met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Waloc BV geeft echter geen enkele garantie dat de verstrekte informatie juist, volledig en actueel is. Alle informatie op deze website is daarmee geheel vrijblijvend en kan Walco BV op geen enkele wijze binden.

 

Walco BV of een andere rechthebbende behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking de aangeboden informatie. Vermenigvuldiging, anders dan voor eigen gebruik, is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Walco BV.

 

Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website kunt u via mail aan ons kenbaar maken. Ook als u meent dat de site fouten bevat, niet volledig is of anderzijds verbeterd kan worden, horen wij dit graag van u.

Gevraagd
Een winkelpand te koop?

Walco is altijd op zoek naar strategisch gelegen winkelpanden in de grote steden in Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. Achterstallig onderhoud en een monumentenstatus zijn geen belemmering.

Neem contact op