Privacy


Walco BV is verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:

 

Walco BV
Frederik Hendrikplein 12
2582 AT DEN HAAG
KVK 16085677

 

Persoonsgegevens
Walco BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum en plaats
 • Bedrijfsgegevens
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

 

Doelen
Walco BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het correct uitvoeren van (de voorbereiding van) overeenkomsten tussen u en Walco BV
 • Voor communicatiedoeleinden tussen Walco BV en u. Dit kan zowel directe communicatie zijn, als communicatie via bijvoorbeeld een (digitale) nieuwsbrief.
 • U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Walcobv.nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Walco BV) tussen zit.

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Walco BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Walco BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Walco BV gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Walco BV.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@walcobv.nl.

Gevraagd
Een winkelpand te koop?

Walco is altijd op zoek naar strategisch gelegen winkelpanden in de grote steden in Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. Achterstallig onderhoud en een monumentenstatus zijn geen belemmering.

Neem contact op